m.giltjes/bobok
news - 2016
"krisenflutschi tatütata - 36" - bobok online art auction - 02.11. - 13.11.2016

www.krisenflutschi.de

krisenflutschi tatütata 36 krisenflutschi tatütata 36 krisenflutschi tatütata 36 krisenflutschi tatütata 36 krisenflutschi tatütata 36 krisenflutschi tatütata 36 krisenflutschi tatütata 36 krisenflutschi tatütata 36 krisenflutschi tatütata 36 krisenflutschi tatütata 36 krisenflutschi tatütata 36 krisenflutschi tatütata 36 krisenflutschi tatütata 36 krisenflutschi tatütata 36 krisenflutschi tatütata 36 krisenflutschi tatütata 36 krisenflutschi tatütata 36

www.krisenflutschi.de

"krisenflutschi tatütata - 35" - bobok online art auction - 09.09. - 19.09.2016

www.krisenflutschi.de

krisenflutschi tatütata 35 krisenflutschi tatütata 35 krisenflutschi tatütata 35 krisenflutschi tatütata 35 krisenflutschi tatütata 35 krisenflutschi tatütata 35 krisenflutschi tatütata 35 krisenflutschi tatütata 35 krisenflutschi tatütata 35 krisenflutschi tatütata 35 krisenflutschi tatütata 35 krisenflutschi tatütata 35 krisenflutschi tatütata 35 krisenflutschi tatütata 35 krisenflutschi tatütata 35 krisenflutschi tatütata 35 krisenflutschi tatütata 35 krisenflutschi tatütata 35 krisenflutschi tatütata 35 krisenflutschi tatütata 35 krisenflutschi tatütata 35 krisenflutschi tatütata 35 krisenflutschi tatütata 35 krisenflutschi tatütata 35 krisenflutschi tatütata 35 krisenflutschi tatütata 35 krisenflutschi tatütata 35

www.krisenflutschi.de

"krisenflutschi tatütata - 34" - bobok online art auction - 01.08. - 14.08.2016

www.krisenflutschi.de

krisenflutschi tatütata 34 krisenflutschi tatütata 34 krisenflutschi tatütata 34 krisenflutschi tatütata 34 krisenflutschi tatütata 34 krisenflutschi tatütata 34 krisenflutschi tatütata 34 krisenflutschi tatütata 34 krisenflutschi tatütata 34 krisenflutschi tatütata 34 krisenflutschi tatütata 34 krisenflutschi tatütata 34 krisenflutschi tatütata 34 krisenflutschi tatütata 34 krisenflutschi tatütata 34 krisenflutschi tatütata 34 krisenflutschi tatütata 34 krisenflutschi tatütata 34 krisenflutschi tatütata 34 krisenflutschi tatütata 34

www.krisenflutschi.de

"krisenflutschi tatütata - 33" - bobok online art auction : 21.05 -31.05.2016

www.krisenflutschi.de

krisenflutschi tatütata 33 krisenflutschi tatütata 33 krisenflutschi tatütata 33 krisenflutschi tatütata 33 krisenflutschi tatütata 33 krisenflutschi tatütata 33 krisenflutschi tatütata 33 krisenflutschi tatütata 33 krisenflutschi tatütata 33 krisenflutschi tatütata 33 krisenflutschi tatütata 33 krisenflutschi tatütata 33 krisenflutschi tatütata 33 krisenflutschi tatütata 33 krisenflutschi tatütata 33 krisenflutschi tatütata 33 krisenflutschi tatütata 33 krisenflutschi tatütata 33 krisenflutschi tatütata 33 krisenflutschi tatütata 33 krisenflutschi tatütata 33 krisenflutschi tatütata 33 krisenflutschi tatütata 33 krisenflutschi tatütata 33 krisenflutschi tatütata 33 krisenflutschi tatütata 33 krisenflutschi tatütata 33

www.krisenflutschi.de

galerie vorn und oben

Galerie vorn und oben

Benjamin Fleig
Katharinenweg 15a
B-4701 Eupen-Kettenis
+32 (0)87 480218
info@vornundoben.be
www.vornundoben.be

doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016

doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016 doku : autsch mein auge / ouille mes yeux / auwa mijn oog : galerie vorn und oben - eupen : 19.3. – 8.5.2016

more

"krisenflutschi tatütata - 32" - bobok online art auction : 13.03. - 28.03.2016

www.krisenflutschi.de

krisenflutschi tatütata 32 krisenflutschi tatütata 32 krisenflutschi tatütata 32 krisenflutschi tatütata 32 krisenflutschi tatütata 32 krisenflutschi tatütata 32 krisenflutschi tatütata 32 krisenflutschi tatütata 32 krisenflutschi tatütata 32 krisenflutschi tatütata 32 krisenflutschi tatütata 32 krisenflutschi tatütata 32 krisenflutschi tatütata 32 krisenflutschi tatütata 32 krisenflutschi tatütata 32 krisenflutschi tatütata 32 krisenflutschi tatütata 32 krisenflutschi tatütata 32 krisenflutschi tatütata 32 krisenflutschi tatütata 32 krisenflutschi tatütata 32 krisenflutschi tatütata 32

www.krisenflutschi.de

Ausstellung - Chloé Coomans + bobok - www.vornundoben.be

chloe comanns & bobok

Ausstellungsdauer vom 19.3. – 8.5.2016
Vernissage 19.3.2016 um 19.00 Uhr - geöffnet ab 10 Uhr

Galerie vorn und oben

Benjamin Fleig
Katharinenweg 15a
B-4701 Eupen-Kettenis
+32 (0)87 480218
info@vornundoben.be
www.vornundoben.be

Öffnungszeiten

Nur zu Veranstaltungen, nach Absprache und...
jeden 1. Sonntag im Monat von 10 - 22 Uhr

 

Chloé Coomans "résister ou ne pas être"
Skulptur, Installation, Serigrafie – vorn
www.facebook.com/Chloé-Coomans

bobok "autsch mein auge"
Installation, Malerei – oben
www.bobok.com

 

special guest appearance: Sonja Lambert & Martine Backaert 

es spricht Susanne Buckesfeld M.A.
Stellvertretende künstlerische Leiterin Kunstmuseum Ahlen

es spielen

Christian Roosen "EiEiEi..." – überall ab 16 Uhr
Feather Box "Duo électro – new wave – funkypunky – antipopup" – vorn um 20 Uhr, www.cartonpate.com
Pierre Berthet  - "Expirator" reversed vacuum cleaner performance – oben um 21 Uhr, www.pierre.berthet.be

präsentiert von meakusma, www.meakusma.org

infos www.vornundoben.be

chloe comanns & bobok

Galerie vorn und oben

Benjamin Fleig
Katharinenweg 15a
B-4701 Eupen-Kettenis
+32 (0)87 480218
info@vornundoben.be
www.vornundoben.be

Öffnungszeiten

Nur zu Veranstaltungen, nach Absprache und...
jeden 1. Sonntag im Monat von 10 - 22 Uhr

newsarchive : 2019 / 2020

newsarchive : 2018

newsarchive : 2017

newsarchive : 2016

newsarchive : 2015

newsarchive : 2014

newsarchive : 2013

newsarchive : 2012

newsarchive : 2011

newsarchive : 2010

newsarchive : 2009

newsarchive : 2008bobok   news   paintings   music   video   media   web   drawings&books   print   biography   contact   downloads

© 1996 - 2017 m.giltjes/bobok   |   impressum & datenschutz